Image1\

Rövid történeti áttekintés


„aki a múltat nem ismeri, az a jövőt sem tudja megtervezni”


1770 – ből származnak az első feljegyzések. Egy iskola egy tanítóval működött.

1875 – ben új iskola épült (Kisiskola), ekkor három tanerős az intézmény. Az iskola alapításának éve.

1916 – tól négy főre gyarapodik a tanítók száma. Imreh Károly az iskola igazgatója (1946-ig).

1920 – Az óvoda alapításának éve.

1922 – ben felépült a település második iskolája (Görgey utcai Óvoda).

1930 – ban a tanulók száma 380 körül volt.

1945 – ben már 10 fő a tantestület tagja.

1946 – után megtörtént a Széchényi kastély (1891) állami tulajdonba vétele.

1947 szeptemberétől 450 a tanulói létszám. Ekkor indul a nyolc osztályos általános iskolai oktatás.

1963 – 72 nappali tagozatos gimnáziumi oktatás is folyik.

1974 – től körzetesített iskolaként működött.

1981 – től az iskola Általános Művelődési Központ lett.

1989 – től Pusztahencse önálló ÁMK-vá alakul.

2003 – tól Általános Iskola és Óvoda. Azóta működik a jelenlegi formában.

2004 – ben gróf Széchényi Sándor nevét vette fel az intézmény. Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvodaként működik tovább.

2004 – ben létre jön a Nagydorog – Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (a kajdacsi Általános Iskola tagintézménnyé alakul).

2004 – (okt.) gróf Széchényi Sándor emléktábla avatása.

2005 – ben Elhunyt diákok, tanárok emléktábla avatása.

2006 – művészeti oktatás keretein belül két tanszak indul (néptánc, kézműves), a szegedi Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola telephelye lett.

2007 – Tanösvény került átadásra, az „öregdiákok” kezdeményezésére, mely új élményt, új tudást nyújt tanulóink számára.

2007 – a szabadszállási Kun László Középiskola kihelyezett gimnáziumi esti tagozatot indít.

2008 – az első Nagydorogi Diákok Találkozója, mely egy Iskolatörténeti Kiállításhoz kapcsolódott.

2009 – (okt. 24.) A Képviselő Testület iskolazászlót adományoz az intézménynek.

 

and  

Készítette: Hahn Róbert

info@nagydorog.hu